Porez na imovinu – dostaljanje PPI-1 Obrasca - Biljana Trifunović

Porez na imovinu – dostaljanje PPI-1 Obrasca

Krajnji rok za dostavljanje poreskih prijava za imovinu je 31. mart 2018. godine.

Ova obaveza odnosi se pravna  lica i preduzetnike koja vode poslovne knjige,  u kojima je iskazana nepokretna imovina /poslovni prostor, zemljište/ bez obzira da li se koristi za obavljanje registrovane delatnosti  ili je  daju pod zakup.

Takođe, poreska prijava podnosi se i na imovinu koja je evidentirana kao nepokretnost namenjena prodaji na računima 142 ili 144.  Obveznici poreza na imovinu podnose Poresku prijavu na Obrascu PPI – 1, nadležnom organu jedinice lokalne samouprave na čijoj  teritoriji se nepokretnost nalazi. Na jednoj poreskoj  prijavi evidentiraju se sve nepokretnosti koje se nalaze na teritoriji iste opštine. Ukoliko imate na više opština nepokretnost, za svaku opštinu podnosi se poseban

Obrazac PPI – 1.

Poreski obveznici koji vode poslovne knjige podnose poresku prijavu u roku od 10 dana od dana nastanka poreske obaveze, a potom – svake godine do 31. marta – što znači i za imovinu na kojoj nije došlo do promena, kao i za imovinu na kojoj je došlo do promena, koje su od uticaja na visinu poreske obaveze.

Molimo Prijavite se za pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović
 

Pitanja i odgovori
close
Ukoliko želite da primate tekstove koji nisu objavljeni na blogu ili obaveštenje o novim tekstovima i zakazanim seminarima:

PRIJAVITE SE na naš Newsletter!