• Home
  • Blog
  • Propisi

Poreski tretman prometa dobara i usluga, koji obveznik PDV – proizvođač vrši obvezniku PDV – izvođaču radova

Prema Zakonu o porezu na dodatu vrednost, za promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva, koji vrši obveznik PDV drugom obvezniku PDV, obavezu obračunavanja i plaćanja PDV, na dan nastanka poreske obaveze, ima poreski dužnik − primalac predmetnih dobara i usluga. Poreska obaveza nastaje danom kada se najranije izvrši jedna od sledećih radnji: promet dobara i usluga, odnosno plaćanje ako je naknada ili deo naknade plaćen u novcu pre prometa dobara i usluga.

Ukoliko obveznik PDV – proizvođač ugovori sa obveznikom PDV – izvođačem radova, da će isporučiti i ugraditi poručenu robu, a obveznik PDV – izvođač radova izvrši plaćanje pre ugradnje dogovorenog proizvoda, poreska obaveza nastaje danom uplate po predračunu. To se smatra avansnim plaćanjem, što znači da je obveznik PDV – izvođač radova dužan da na dan izvršenog plaćanja obvezniku PDV – izvođaču radova, obračuna PDV. Obveznik PDV – izvođač radova ima pravo da obračunati PDV odbije kao prethodni porez u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović