Obaveza plaćanja poreza na imovinu za objekat koji je ruiniran

Prema Zakonu o porezima na imovinu, porez na imovinu plaća se na nepokretnosti koje se nalaze na teritoriji Republike Srbije, i to na pravo svojine, odnosno na pravo svojine na zemljištu površine preko 10 ari.

Takođe prema Zakonu o porezima na imovinu, nepokretnostima se smatraju stambene, poslovne i druge zgrade, stanovi, poslovne prostorije, garaže i drugi (nadzemni i podzemni) građevinski objekti, odnosno njihovi delovi.

Obaveza po osnovu poreza na imovinu nastaje danom sticanja prava, danom početka korišćenja, danom osposobljavanja, danom izdavanja upotrebne dozvole, odnosno danom omogućavanja korišćenja imovine na drugi način.

Ukoliko je objekat nefunkcionalan ili ruiniran, to nije osnov za poresko oslobađanje prema Zakonu o porezima na imovinu.

Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-00808/2017-04 od 9.2.2018. godine.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović