Promet naftnih derivata van teritorije Republike Srbije

Kada obeznik PDV vrši promet naftnih derivata van Republike Srbije, prema Zakonu o porezu na dodatu vrednih, nije u obavezi da obračunava i plaća PDV na taj promet.

Naftni derivati se isporučuju iz Republike Poljske u Saveznu Republiku Nemačku, čiji promet vrši rezidentni obveznik PDV, pri tom prometu se ne obračunava i ne plaća PDV jer je mesto prometa u inostranstvu, a kada je mesto prometa u inostranstvu ne obračunava se PDV ukoliko nije Zakonom drugačije predviđeno. U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost mestom prometa se smatra mesto u kojem se dobro nalazi u trenutku slanja ili prevoza do primaoca ili, po njegovom nalogu, do trećeg lica, ako dobro šalje ili prevozi isporučilac, primalac ili treće lice, po njegovom nalogu.

Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-00701/2017-04 od 7.2.2018. godine

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović