• Home
  • Blog
  • Zakoni

PRAVILNIK O RASPODELI SREDSTAVA ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM I ZA FINANSIRANJE USTANOVA SOCIJALNE ZAŠTITE

 

(„Sl. glasnik RS“, br. 109/2012 i 10/2018)

 

Sadržina Pravilnika

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se uređuje način i kriterijumi za raspodelu sredstava namenskih primanja budžeta namenjenih za finansiranje ustanova socijalne zaštite, organizacija osoba sa invaliditetom i drugih udruženja čiji je cilj unapređenje socijalno-ekonomskog i društvenog položaja osoba sa invaliditetom i unapređenje socijalno-ekonomskog i društvenog položaja lica u stanju socijalne potrebe.

Član 2

Namenska primanja budžeta iz člana 1. ovog pravilnika vode se odvojeno u okviru glavne knjige trezora na povezanim evidencionim kontima – budžetskom fondu za programe zaštite i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom i budžetskom fondu za finansiranje ustanova socijalne zaštite, u skladu sa zakonom.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović