Poreski kredit za otklanjanje dvostrukog oporezivanja dobiti

Prema Zakonu o porezu na dobit pravnih lica, rezidentno pravno lice koje ima učešće u kapitalu nerezidentnog pravnog lica, ima pravo da umanji utvrđeni iznos poreza na dobit za iznos koji je nerezidentno pravno lice platilo na ime poreza na dobit iz koje se isplaćuje dividenda rezidentnom pravnom licu, kao i za iznos poreza po odbitku koji je nerezidentno pravno lice platilo prilikom isplate dividende rezidentnom pravnom licu. Pravilnikom o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica uređen je način ostvarivanja prava na poreski kredit.

Nerezidentno pravno lice u kojem ima učešće u kapitalu rezidentno pravno lice, plaća porez na dobit i porez na dividendu, a rezidentnom pravnom licu, isplaćena dividenda ulazi u osnovicu za porez na dobit, pa prema tome da bi se izbeglo dvostruko oporezivanje, primenjuje se poreski kredit.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović
 

close
Ukoliko želite da primate tekstove koji nisu objavljeni na blogu ili obaveštenje o novim tekstovima i zakazanim seminarima:

PRIJAVITE SE na naš Newsletter!