Poreska amortizacija za 2017. godinu

Amortizacija stalnih sredstava

Prema Zakonu o porezu na dobit pravnih lica prilikom utvrđivanja osnovice za porez na dobit amortizacija se priznaje kao rashod u skladu sa Zakonom. Pored Zakona o porezu na dobit poreksa amortizacija je uređena i Pravilnikom o načinu razvrstavanja stalnih sredstvava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe, Pravilnikom o sadžaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica. Za utvrđivanje stalnih sredstava za koja se obračunava poreska amortizacija od značaja je i Opšti akt obveznika, npr. Pravilnik o računovodstvenim politikama – dalje: Opšti akt obveznika. Za utvrđivanje poreske amortizacije treba prvo utvrditi računovodstvenu amortizaciju, nakon toga oporeziva dobit se uvećava za iznos računovodstvene amortizacije, a umanjuje za iznos poreske amortizacije. U poreskom bilansu se računovodsvena amortizacija nalazi se na rednom broju 20. a poreska amortizacija na rednom broju 21.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović