PDV NA USLUGE SMEŠTAJA I KONZUMACIJU HRANE

STOPA PDV PO KOJOJ SE OPOREZUJE PROMET USLUGE SMEŠTAJA, KAO I PROMET USLUGE SMEŠTAJA UZ KONZUMACIJU JELA I PIĆA NA LICU MESTA (NOĆENJE SA DORUČKOM, POLUPANSION, PANSION)

Kada obveznik PDV pruža usluge smeštaja – prenoćišta zaposlenih, članova njihovih porodica i trećih lica u objektima za odmor i rekreaciju koji se, u skladu sa zakonom kojim se uređuje turizam, smatraju ugostiteljskim objektima za smeštaj, promet tih usluga oporezuje se po posebnoj stopi PDV od 10%. Ako se uz uslugu smeštaja pruža i usluga konzumacije jela i pića na licu mesta (noćenje sa doručkom, polupansion, pansion i sl.), posebna stopa primenjuje se samo na uslugu smeštaja (prenoćišta).

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-00149/2017-04 od 19.01.2018. godine)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović