Model – Odluka o raspodeli dobiti za 2017. - Biljana Trifunović

Model – Odluka o raspodeli dobiti za 2017.

Na osnovu člana 200. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014. i dr. Zakon i 5/2015) i člana 35. Ugovora o organizovanju društva sa ograničenom odgovornošću „_____________________“ d.o.o., Beograd, radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, skupština Društva koju čine članovi Društva na sednici održanoj dana 25. februara 2018. godine, donosi sledeću:

Molimo Prijavite se za pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović
 

Pitanja i odgovori
close
Ukoliko želite da primate tekstove koji nisu objavljeni na blogu ili obaveštenje o novim tekstovima i zakazanim seminarima:

PRIJAVITE SE na naš Newsletter!