Knjiženje dokumenata iz 2017. godine i iskazivanje PDV koji dospeva u 2018

Prihodi i rashodi koji su nastali u toku 2017. godine, bez obzira što je dokumentacija – račun prispeo nakon dostavljanja PPPDV prijave u januaru 2018. godine knjiže se sa datumom 31. 12. 2017. dok se prethodni PDV ili obaveza za PDV iskazuju u narednom obračunskom periodu. Ovo se takođe odnosi i na manjkove dobara po godišnjem popisu i obavezu plaćanja PDV po tom osnovu.

 

Računi koji se odnose na poslovanje u toku 2017. godinu npr. računi za elektirčnu energiju, telefon, …. koji su pristigli u toku januara 2018. godine, bez obzira što neki od njih nose datum izdavanja 04. 01. 2018. knjiže se sa datumom 31. 12. 2107. pravo na prethodni PDV se ostvaruje u 2018. godini

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović