Dostavljanje finansijskih izveštaja za 2017. godinu i plaćanje nadoknade APR

Finansijski izveštaji za 2017. godinu, mogu se dostaviti APR najkasnije do 28. 02. 2018. godine.
Propisani rok 28. 02. 2018. godine odnosi se na finansijske izveštaje koji su za statističke i druge potrebe dostavljaju APR, i to su:
– Bilans stanja;
– Bilans uspeha i
– Statistički izveštaj.
Važno je naglasiti, da pravna lica, koja imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske godine, takođe su dužna da za statističke potrebe dostave izveštaje za poslovnu godinu koja je jednaka kalendarskoj.
Ako društvo prvo dostavlja izveštaje za statističke potrebe a kasnije za javno objavljivanje, uz izveštaje za statističke potrebe dostavlja elektronski i popunjen Zahtev za obradu izveštaja za statističke potrebe.
Prilikom dostavljanja izveštaja za statističke potrebe ne plaća se nikakva nadoknada APR:

Pravna lica koja stvarno nisu poslovala u toku 2017. godine, to znači da nije bilo ni jednog dinara prometa preko tekućeg računa, niti je primljen ni izdat bilo kakav račun, imaju mogućnost prema članu 34. Zakona, da APR dostave IZJAVU o neaktivnosti. Prilikom dostavljanja Izjave o neaktivnosti obveznik plaća naknadu APR-u.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović