PRAVILNIK O DOZVOLAMA ZA RAD

 

(„Sl. glasnik RS“, br. 94/2015 i 9/2018)

 

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se uređuje način izdavanja, odnosno produženja dozvole za rad, način dokazivanja ispunjenosti uslova i potrebni dokazi za izdavanje, odnosno produženje dozvole za rad i oblik i sadržina dozvole za rad.

Član 2

Uz zahtev za izdavanje lične radne dozvole prilažu se dokazi o ispunjenosti uslova u originalu ili overenoj fotokopiji, i to:

1) putna isprava stranca, odnosno lična karta ukoliko poseduje istu;

2) odobrenje za stalno nastanjenje ili privremeni boravak stranca;

3) dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi.

Uz zahtev za izdavanje lične radne dozvole stranca koji ima status izbeglice ili pripada posebnoj kategoriji stranca, pored navedenih dokaza iz stava 1. ovog člana prilaže se i akt o priznavanju statusa za stranca koji ima status izbeglice ili pripada posebnoj kategoriji stranca.

Uz zahtev za izdavanje lične radne dozvole radi spajanja porodice, pored navedenih dokaza iz stava 1. ovog člana prilažu se i sledeći dokazi u originalu ili overenoj fotokopiji, i to:

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović