PDV u građevinarstvu - Biljana Trifunović

PDV u građevinarstvu

Određivanje dužnika PDV prilikom pripreme gradilišta i postavljanja električnih instalacija

Prema Pravilniku  o utvrđivanju dobara i usluga iz oblasti građevinarstva za svrhu određivanja poreskog dužnika za porez na dodatu vrednost, usluge i dobra iz oblasti građevinarstva smatraju se iz sledećih delatnosti:

 • 20 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada;
 • 11 Izgradnja puteva i autoputeva;
 • 12 Izgradnja železničkih pruga i podzemnih železnica;
 • 13 Izgradnja mostova i tunela;
 • 21 Izgradnja cevovoda;
 • 22 Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova;
 • 91 Izgradnja hidrotehničkih objekata;
 • 99 Izgradnja ostalih nepomenutih građevina;
 • 11 Rušenje objekata;
 • 12 Priprema gradilišta;
 • 21 Postavljanje električnih instalacija;
 • 22 Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema;
 • 29 Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu;
 • 31 Malterisanje;
 • 32 Ugradnja stolarije;
 • 33 Postavljanje podnih i zidnih obloga;
 • 34 Bojenje i zastakljivanje;
 • 91 Krovni radovi;
 • 99 Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi.

Prilikom pripreme gradilišta usluge koje se pružaju su takođe kopanje, utovar i odvoženje zemlje sa gradilišta. Prilikom kopanja i utovara zemlje sa gradilišta, dužnik PDV je primalac usluge u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost. Ali prilikom pružanja usluge odvoženja zemlje sa gradilišta, PDV dužnik je pružalac usluga.

Takođe prilikom postavljanje instalacija – električnih vodova i LED rasvete dužnik PDV je primalac usluge prema Zakonu o porezu na dodatu vrednost.

Prilikom prometa dobra i usluga koja spadaju u navedene delatnosti prema Pravilniku Pravilniku  o utvrđivanju dobara i usluga iz oblasti građevinarstva za svrhu određivanja poreskog dužnika za porez na dodatu vrednost, kao i prema Zakonu o porezu na dodatu vrednost, dužnik PDV je primalac usluga.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-489/2016-04 od 12.12.2017. godine)
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-01-466/2017-04 od 22.12.2017. godine)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović
 

close
Ukoliko želite da primate tekstove koji nisu objavljeni na blogu ili obaveštenje o novim tekstovima i zakazanim seminarima:

PRIJAVITE SE na naš Newsletter!