PDV prilikom davanja stana u zakup pravnim i fizičkim licima

Prema Zakonu o porezu na dodatnu vrednost ukoliko se stan daje u zakup fizičkom licu, bez obzira da li je rezident ili nerezident Republike Srbije, za potrebe stanovanja, ne obračunava se i ne plaća PDV. U slučaju da se stan daje u zakup fizičkom licu za obavljanje delatnosti, tada se obračunava i plaća PDV po stopi od 20%. S obzirom da ukoliko se stan daje u zakup fizičkom licu radi stanovanja, PDV se ne obračunava i ne plaća, poželjno je da se u ugovoru o zakupu navede svrha zakupljivanja stana, odnosno da li se stan zakupljuje radi stanovanja ili radi obavljanja delatnosti.

Kada se stan daje u zakup pravnom licu, bez obzira da li se stan zakupljuje za stanovanje zaposlenog ili za obavljanje delatnosti, obračunava se i plaća PDV po stopi od 20%.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-01113/2017-04 od 22.12.2017. godine)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović