Iskazivanje kapitalnog dobitka/gubitka u poreskom bilansu

Zakon o porezu na dobit pravnih lica 2017, doneo je značajne izmene kada se radi o utvrđivanju kapitalnog dobitka ili gubitka.

 

I   Kada se utvrđuje i plaća porez na kapitalni dobitak i gubitak

Zakonom o porezu na dobit pravnih lica  definisan je pojam kapitalnog dobitka i gubitka.

Kada se prodaje imovina, ili na drugi način ustupa uz nadoknadu,svi privredni subjekti imaju obavezu prema poreskm propisima da utvrde da li su tim činom ostvarili kapitalni gubitak ili dobitak. Zakon o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 113/2017., a i ranije usvojeni Zakon na sličan način je tretirao ovu temu) odredbama  članova od   27-31. definisao je sledeće:

Kapitalnim dobitkom smatra se prihod koji obveznik ostvari prodajom, odnosno drugim prenosom uz naknadu:

1) nepokretnosti koje je koristio, odnosno koje koristi kao osnovno sredstvo za obavljanje delatnosti uključujući i nepokretnosti u izgradnji;

2) prava industrijske svojine;

3) udela u kapitalu pravnih lica i akcija i ostalih hartija od vrednosti, koje u skladu sa MRS, odnosno MSFI i MSFI za MSP predstavljaju dugoročne finansijske plasmane, osim obveznica izdatih u skladu sa propisima kojima se uređuje izmirenje obaveze Republike po osnovu zajma za privredni razvoj, devizne štednje građana i dužničkih hartija od vrednosti čiji je izdavalac, u skladu sa zakonom, Republika, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave ili Narodna banka Srbije;

4) investicione jedinice otkupljene od strane otvorenog investicionog fonda, u skladu sa zakonom kojim se uređuju investicioni fondovi.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović