REFUNDACIJA PDV PRILIKOM KUPOVINE STANA OD PREDUZETNIKA

 

 

POSTOJANJE PRAVA NA REFUNDACIJU PDV FIZIČKOG LICA, KUPCA PRVOG STANA U SRAZMERI SA DELOM STANA KOJI SE OPOREZUJE PDV

 

Kada obveznik PDV-fizičko lice koje se registrovalo kao preduzetnik izvrši prenos prava raspolaganja na stanu uz naknadu (čiji se deo oporezuje porezom na prenos apsolutnih prava, a deo PDV) kupcu prvog stana, u tom slučaju, kupac prvog stana može da ostvari pravo na refundaciju PDV u srazmeri sa delom stana koji se oporezuje PDV. Po osnovu kupovine prvog stana, u delu koji se oporezuje porezom na prenos apsolutnih prava, može se ostvariti poresko oslobođenje u skladu sa zakonom kojim se uređuju porezi na imovinu.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-216/2017-04 od 20.11.2017. godine)

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović