REFUNDACIJA PDV KOD KUPOVINE PRVOG STANA

 

POSTOJANJE PRAVA NA REFUNDACIJU PDV KUPCA PRVOG STANA KOJI JE ISPLATIO PRODAVCU U POTPUNOSTI UGOVORENU CENU STANA SA PDV, DELOM U DINARIMA, A DELOM U DEVIZAMA

 

Kada je kupac prvog stana isplatio prodavcu u potpunosti ugovorenu cenu stana sa PDV, delom u dinarima, a delom u devizama, na tekući račun prodavca, kupac prvog stana ima pravo na refundaciju PDV uz ispunjenje ostalih propisanih uslova.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00919/2017-04 od 21.11.2017. godine)

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović