PORESKI TRETMAN GUBITAKA

 

PORESKI TRETMAN GUBITAKA UTVRĐENIH U PORESKIM BILANSIMA ZA PORESKE PERIODE KOJI PRETHODE POČETKU PRIMENE PLANA REORGANIZACIJE (UPPR)

 

Gubitak koji je utvrdio u poreskom bilansu za prethodne godine, obveznik može preneti u naredni poreski period, u skladu sa članom 32. Zakona. Kada obveznik u poreskom bilansu koji podnosi (u roku od 60 dana od dana početka primene UPPR-a) za period 1. januar – 1. oktobar 2017. godine, na odgovarajućoj poziciji iskaže dobit, tako utvrđenu dobit može umanjiti za iznos gubitaka iz prethodnih poreskih perioda, na način propisan članom 32. Zakona.

 (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-767/2017-04 od 10.10.2017. godine)

Molimo Prijavite se za pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović
 

Pitanja i odgovori