Penziono i invalidsko osiguranje za nosioce poljoprivrednih gazdinstava

Zakonom o porezu na dohodak građana propisano je da se doprinosi za PIO obračunavaju za sve vrste prihoda, dakle ukoliko je fizičko lice zaposleno, osigurano po tom osnovu, takođe mora da obračunava doprinose i na ostale prihode, od samostalne delatnosti, poljoprivrede itd. Takođe to se odnosi i na korisnike starosne penzije.

Prema Zakonu o doprinosima fizičko lice koje je nosioc poljoprivrednog gazdinstva, a koji se opredelio da vodi poslovne knjige, zaposleno je, nije u obavezi da obračunava i plaća doprinose za PIO po osnovu prihoda od poljoprivrede. (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-438/2017-04 od 15.11.2017. godine).
Međutim, ukoliko fizičko lice koje je nosioc poljoprivrednog gazdinstva prestane sa radom, odnosno ne bude više zaposlen ili osiguran po drugom osnovu, u obavezi je da obračunava doprinose za PIO od dana kada mu prestane radni odnos.

Takođe prema Zakonu o penzionom i invalidskom osiguranju, fizička lica koja su nosioci poljoprivrednih gazdinstava, a korisnici su starosne penzije nisu u obavezi da obračunavaju doprinose za PIO. Granica za starosnu penziju za muškarce je 65 godina, a za žene 60 godina. (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-570/2017-04 od 20.11.2017. godine).

Kako i za fizička lica koja su zaposlena ili obavljaju samostalnu ili neku drugu delatnost, tako i za korisnike starosne penzije, koji su nosioci poljoprivrednih gazdinstva, obveznici su poreza na prihode od samostalne delatnosti, ali nisu u obavezi da obračunavaju doprinose za PIO i zdravstveno osiguranje.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović