Pečat, potpis i štampani dokument više nisu uslov za knjiženje

Danas je 13. 12. 2017. godine  Vlada Republike Srbije izdala saopštenje da je donela odluku da u cilju racionalnijeg i jeftinijeg poslovanja da računovodstvena isprava, uključujući i fakture, ne moraju da se štampaju, niti da sadrže potpis i pečat.

Poptpredsednik Vlade i ministar trgovine i telekomunikacija rasim Ljajić i ministar finansija Dušan Vujović potpisali su danas Objašnjenje u vezi sa izdavanjem i knjiženjem računa (faktura) u papirnom i elektronskom obliku bez upotrebe potpisa i pečata.

Objašnjenjim, koje će biti dostavljeno nadležnim organima i institucijama, definisano je da pravna lica i preduzetnici mogu izdavati fakture u papirnom ili elektronskom obliku.

Elektronska faktura je validan dokument u elektronskom obliku, bez potpisa i pečata, ne mora da se štampa i ne mora da se šalje poštom.
Faktura koja je izvorno nastala u papirnom obliku, ne mora da sadrži pečat i potpis odgovornog lica. Faktura koja je nastala u elektronskom obliku ili digitalizacijom, takođe ne mora da bude potpisana elektronskim potpisom..
Predsednica Vlade Ana Brnabić izjavila je tim povodom da se primenom  ovog propisa eliminišu veliki nepotrebni troškovi i olakšava poslovanje, naglasivši da ušteda novca, papira i vremena znači brže, efikasnije i racionalnije poslovanje, u skladu sa savremenim standardima.
Izvor – Sajt:  Vlade Republike Srbije – saopštenja i vesti

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović