NOVI NEOPOREZIVI IZNOS ZARADE

 

PRIMENA NOVOG NEOPOREZIVOG IZNOSA ZARADE

 

Novi neoporezivi iznos zarade je povećan na 15.000 dinara mesečno, Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, koji stupa na snagu 1. januara 2018. godine.

Novi neoporezivi iznos od 15.000 dinara primenjuje se kod obračuna i plaćanja poreza na zarade počev od zarade za mesec januar 2018. godine, dok se neoporezivi iznos od 11.790 dinara primenjuje zaključno sa isplatom zarade za mesec decembar 2017. godine, u skladu sa članom  49. Zakona o porezu na dohodak građana.

Za obračun poreza na zarade za mesec decembar 2017. godine primenjuje se neoporezivi iznos od 11.790 dinara, bez obzira na to da li se isplata ove zarade vrši u 2017. ili 2018. godini.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović