Lična zarada preduzetnika

Ličnu zaradu preduzetnik može sam da odredi, a takođe lična zarada preduzetnika je propisana u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana. Prema Zakonu o porezu na dohodak građana ličnom zaradom se smatra novčani iznos koji preduzetnik isplati i evidentira u poslovnim knjigama kao svoje mesečno lično primanje uvećan za pripadajuće obaveze iz zarade. Lična zarada preduzetnika propisana Zakonom o porezu na dohodak građana usklađena je sa primanjima zaposlenih kod poslodavca.

Rok za dostavljanje obaveštenja o isplati lične zarade preduzetnika je 15. decembar za period od 01. januara naredne godine. Preduzetnici koji se sada opredele da isplaćuju ličnu zarada treba da do 15. docembra podnesu obaveštenje Poreskoj upravi i od 1. januara isplaćuju ličnu zaradu. Takođe preduzetnici koji ne žele da isplaćuju ličnu zaradu, njima se obračun poreza i doprinosa vrši u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović