Izveštaji o ambalaži

Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu, Zakonom o upraljanju otpadom i Pravilnikom o vrsti i godišnjoj količini ambalaže korišćene za upakovanu robu stavljenu u promet za koju proizvođač, uvoznik, paker/punilac i isporučilac nije dužan da obezbedi upravljanje ambalažnim otpadom, uređeno je kako treba postupati sa ambalžnim otpadom i u kom slučaju treba podnositi izveštaj o ambalži Agenciji za zaštitu životne sredine.

Pravilnikom je predviđeno da za sve vrste ambalažnog otpada koji prelazi 1000 kilograma godišnje, a nije posebno propisano zakonom da je potrebno podnositi izveštaj, da se podnosi izveštaj Agenciji za zaštitu životne sredine. Takođe je u tom slučaju je potrebno i postupati sa tim ambalažnim otpadom u skladu sa zakonom.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović