• Home
  • Blog
  • Propisi

ŠTA DONOSE NAJNOVIJE IZMENE I DOPUNE ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA

 

Zakon o izmenama i dopunama Zakona rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama  je objavljen u „Sl. glasnik RS“, br. 113/2017 od 17. decembra 2017. godine.

Na snazi su i dalje ostali  važeći rokovi izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama. Izmene se odnose  na komercijalne transakcije u kojima su subjekti javnog sektora dužnici, a koje su uvedene s ciljem unapređenja sistema praćenja izdatih faktura u pomenutim transakcijama, kao i radi povećanja efikasnosti sprovođenja nadzora nad izmirivanjem novčanih obaveza subjekata javnog sektora u rokovima propisanim Zakonom.

Dodat je stav 2. Člana 1. Zakona koji glasi:

„Ovim zakonom uređuje se i registrovanje faktura i drugih zahteva za isplatu, izdatih od strane poverilaca u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata, odnosno između subjekata javnog sektora, u kojima su subjekti javnog sektora dužnici.“

Član 2. Zakona je dopunjen novom tačkom 9) koja glasi:

„9) Centralni registar faktura je sistem (baza podataka) koji uspostavlja i vodi Ministarstvo finansija – Uprava za trezor, u kojem se registruju fakture i drugi zahtevi za isplatu, izdati od strane poverilaca u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata, odnosno između subjekata javnog sektora, u kojima su subjekti javnog sektora dužnici.“

Uvođenjem Centralnog registra faktura (CRF) uvodi se potpuno novi sistem evidentiranja potraživanja prema subjektima javnog sektora, odnosno novi sistem praćenja izmirivanja novčanih obaveza subjekata javnog sektora.

Registrovanje faktura i drugih zahteva za isplatu u CRF, znači da će poverioci  ubuduće biti dužni da izdate fakture i druge zahteve za isplatu, u komercijalnim transakcijama u kojima su subjekti javnog sektora dužnici, pre njihovog dostavljanja dužnicima, registruju u CRF-u. Poverioci u pomenutim transakcijama mogu biti kako pravna lica, odnosno privredni subjekti, tako i subjekti javnog sektora.

Novopropisanim čl. 4a i 4b Zakona detaljno je uređen način i postupak registrovanja faktura i drugih zahteva za isplatu, izdatih u komercijalnim transakcijama u kojima su subjekti javnog sektora dužnici, u CRF-u.

Poverioci će ubuduće biti dužni da izdate fakture i druge zahteve za isplatu, u komercijalnim transakcijama u kojima su subjekti javnog sektora dužnici, pre njihovog dostavljanja dužnicima, registruju u CRF-u. Pri tom, skrećemo pažnju da poverioci u pomenutim transakcijama mogu biti kako pravna lica, odnosno privredni subjekti, tako i subjekti javnog sektora.

Fakture, odnosno druge zahteve za isplatu, poverioci su dužni da dostave dužnicima tek nakon registrovanja istih u CRF-u, odnosno u roku od tri radna dana od dana registrovanja, sa instrukcijom za plaćanje fakture, odnosno drugog zahteva za isplatu. Sam način i postupak registrovanja faktura, odnosno drugih zahteva za isplatu, kao i način vođenja i sadržaj CRF, biće bliže uređen podzakonskim aktom.

Kao što poverioci iz komercijalnih transakcija u kojima su dužnici subjekti javnog sektora, fakture i druge zahteve za isplatu mogu dostaviti dužnicima tek nakon što su iste registrovane u CRF-u i to u roku od tri radna dana od dana registrovanja, tako i dužnici – subjekti javnog sektora mogu izmirivati novčane obaveze po fakturama i drugim zahtevima za isplatu samo ukoliko su isti ispravno registrovani u CRF-u, a što utvrđuju proverom u tom sistemu

Samo izmirenje novčanih obaveza dužnici – subjekti javnog sektora vrše u uobičajenim rokovima propisanim Zakonom.

Obaveza registrovanja faktura i drugih zahteva za isplatu u CRF-u primenjivaće se na fakture i druge zahteve za isplatu izdate od strane poverilaca u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata, odnosno između subjekata javnog sektora, u kojima su dužnici subjekti javnog sektora, koji plaćanja vrše preko računa koji se vode kod Uprave za trezor, i to počev od 1.3.2018. godine.

Do 1.3.2018. godine i dalje će u primeni biti dosadašnji način praćenja zaduženja i obaveza subjekata javnog sektora preko RINO sistema, dok će od pomenutog datuma uz RINO sistem, kroz koji će se evidentirati obaveze subjekata javnog sektora koji plaćanja vrše preko poslovnih banaka, biti uveden i CRF, u kom će se registrovati fakture i drugi zahtevi za isplatu izdate od strane poverilaca u komercijalnim transakcijama u kojima su dužnici subjekti javnog sektora, a koji plaćanja vrše preko računa koji se vode kod Uprave za trezor.

 

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović