PROBNI RAD I OTKAZ UGOVORA

 

 

U skladu sa članom 36. Zakona o radu, ugovaranje probnog rada propisano je na sledeći način.

„Ugovorom o radu može da se ugovori probni rad za obavljanje jednog ili više povezanih, odnosno srodnih poslova utvrđenih ugovorom o radu.

Probni rad može da traje najduže šest meseci.

Pre isteka vremena za koji je ugovoren probni rad, poslodavac ili zaposleni može da otkaže ugovor o radu sa otkaznim rokom koji ne može biti kraći od pet radnih dana. Poslodavac je dužan da obrazloži otkaz ugovora o radu.

Zaposlenom koji za vreme probnog rada nije pokazao odgovarajuće radne i stručne sposobnosti prestaje radni odnos danom isteka roka određenog ugovorom o radu.“

Kada poslodavac u toku probnog rada utvrdi da zaposleni ne zadovoljava rad na poslovima na kojima je zasnovao radni odnos sa probnim radom, poslodavac može da mu otkaže ugovor o radu pre isteka probnog rada, s tim da je dužan da mu ostavi otkazni rok koji ne može biti kraći od pet radnih dana, kao i da obrazloži (navede razloge) otkaza ugovora o radu.

Ako po isteku probnog rada  poslodavac utvrdi da zaposleni za vreme probnog rada nije pokazao odgovarajuće radne i stručne sposobnosti, zaposlenom prestaje radni odnos zaključno sa zadnjim danom ugovorenog probnog rada u ugovoru o radu. Radni odnos sa zaposlenim raskida sa datumom koji je u ugovoru o probnom radu naveden kao zadnji dan probnog rada, a sa istim datumom se zaposleni i odjavljuje sa obaveznog socijalnog osiguranja.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović