POREZ PO ODBITKU NA KAMATU - Biljana Trifunović

POREZ PO ODBITKU NA KAMATU

 

 

PORESKI TRETMAN KAMATE KOJU REZIDENTNO PRAVNO LICE ISPLAĆUJE REZIDENTU NARODNE REPUBLIKE KINE

 

Kamata koju u Republici Srbiji ostvari rezident Narodne Republike Kine se u Republici Srbiji oporezuje stopom poreza po odbitku koja iznosi 10 odsto od bruto iznosa kamate uz prezentovanje validne potvrde o rezidentnosti na propisanom obrascu Republike Srbije ili overenom prevodu potvrde na obrascu koji propisuje nadležni organ Narodne Republike Kine, kao i dokaza o stvarnom vlasništvu prihoda – kamate. Ukoliko navedeni uslovi nisu ispunjeni, primeniće se odredbe člana 40. stav 1. tačka 3) Zakona.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-01-00622/2017-04 od 20.11.2017. godine)

Molimo Prijavite se za pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović
 

Pitanja i odgovori
close
Ukoliko želite da primate tekstove koji nisu objavljeni na blogu ili obaveštenje o novim tekstovima i zakazanim seminarima:

PRIJAVITE SE na naš Newsletter!