POREZ NA IMOVINU

 

 

(NE)POSTOJANJE OBAVEZE PLAĆANJA POREZA NA IMOVINU ZA ZEMLJIŠTE POVRŠINE DO 10 ARI

 

Kad privredno društvo zemljište na kome ima pravo svojine, koje je površine 887 m2, nije dalo u državinu i na korišćenje drugom licu po osnovu finansijskog lizinga, to zemljište nije predmet oporezivanja porezom na imovinu (imajući u vidu da je njegova površina do deset ari). Ako je privredno društvo zemljište na kome ima pravo svojine, površine 887 m2, dalo u državinu i na korišćenje drugom licu po osnovu finansijskog lizinga, to zemljište jeste predmet oporezivanja porezom na imovinu.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-00773/2017-04 od 17.11.2017. godine)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović