PDV U GRAĐEVINARSTVU - Biljana Trifunović

PDV U GRAĐEVINARSTVU

 

ODREĐIVANJE PORESKOG DUŽNIKA KOD PROMETA DOBARA I USLUGA IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA KADA OBVEZNIK PDV OD SOPSTVENOG MATERIJALA VRŠI SANACIJU, TJ. POPRAVKU LOKALNIH PUTEVA I ULICA ORGANU JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

 

Kada obveznik PDV od sopstvenog materijala vrši sanaciju, tj. popravku lokalnih puteva i ulica organu jedinice lokalne samouprave, reč je o prometu dobara iz oblasti građevinarstva, kao aktivnost iz grupe 42.11 – Izgradnja puteva i autoputeva Klasifikacije delatnosti za koji je poreski dužnik organ jedinice lokalne samouprave.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-121/2017-04 od 26.10.2017. godine)

 

“Za promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva koji obveznik PDV vrši drugom obvezniku PDV, odnosno licu iz člana 9. stav 1. Zakona o porezu na dodatu vrednost, obavezu obračunavanja i plaćanja PDV ima obveznik PDV – primalac dobara i usluga kao poreski dužnik iz člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona. Pravilnikom o utvrđivanju dobara i usluga iz oblasti građevinarstva za svrhu određivanja poreskog dužnika za porez na dodatu vrednost (“Sl. glasnik RS”, br. 86/2015 – dalje: Pravilnik) bliže se uređuje šta se, u smislu člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona, smatra dobrima i uslugama iz oblasti građevinarstva. Prema tome, kada obveznik PDV od sopstvenog materijala vrši sanaciju, tj. popravku lokalnih puteva i ulica organu jedinice lokalne samouprave, sa aspekta Zakona reč je o prometu dobara iz oblasti građevinarstva u skladu sa članom 10. stav 2. tačka 3) Zakona, kao aktivnost iz grupe 42.11 – Izgradnja puteva i autoputeva Klasifikacije delatnosti koja je navedena u članu 2. stav 1. tačka 2) Pravilnika, za koji je poreski dužnik organ jedinice lokalne samouprave.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović
 

close
Ukoliko želite da primate tekstove koji nisu objavljeni na blogu ili obaveštenje o novim tekstovima i zakazanim seminarima:

PRIJAVITE SE na naš Newsletter!