PDV NA PROMET USLUGA STAVLJANJA NA RASPOLAGANJE ZAPOSLENIH

 

 

 

UTVRĐIVANJE OSNOVICE ZA OBRAČUNAVANJE PDV ZA PROMET USLUGA STAVLJANJA NA RASPOLAGANJE OSOBLJA (ZAPOSLENIH)

 

Na promet usluga stavljanja na raspolaganje osoblja (zaposlenih), koji obveznik PDV vrši drugom obvezniku PDV sa sedištem na teritoriji Republike Srbije, PDV se obračunava i plaća. Osnovicu za obračunavanje PDV za promet predmetnih usluga čini ukupan iznos naknade koju obveznik PDV prima ili treba da primi po tom osnovu, bez PDV.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-01-179/2017-04 od 2.11.2017. godine)

„Na promet usluga stavljanja na raspolaganje osoblja (zaposlenih), koji obveznik PDV vrši drugom obvezniku PDV sa sedištem na teritoriji Republike Srbije, PDV se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost.  Osnovicu za obračunavanje PDV za promet predmetnih usluga čini ukupan iznos naknade koju obveznik PDV prima ili treba da primi po tom osnovu, bez PDV. Naime, osnovica za obračunavanje PDV za promet predmetne usluge ne umanjuje se za iznos zarade koju zaposlenima isplaćuje obveznik PDV – pružalac usluge stavljanja na raspolaganje osoblja.“

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović