PRENOS DELA IMOVINE PRILIKOM STATUSNE PROMENE

 

PORESKI TRETMAN PRENOSA DELA IMOVINE U POSTUPKU STATUSNE PROMENE IZDVAJANJE UZ OSNIVANJE ILI IZDVAJANJE UZ PRIPAJANJE

 

Kada obveznik PDV izvrši prenos dela imovine u postupku statusne promene privrednog društva izdvajanja uz osnivanje ili izdvajanja uz pripajanje, u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva, PDV se ne obračunava i ne plaća ako su ispunjeni sledeći uslovi: da je sticalac imovine obveznik PDV, odnosno da tim prenosom postaje obveznik PDV i da sticalac imovine nastavlja da obavlja istu delatnost koju je obavljao prenosilac.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-00216/2017-04 od 12.7.2017. godine)

 „1. Sa stanovišta Zakona o porezu na dodatu vrednost

Kada obveznik PDV izvrši prenos dela imovine u postupku statusne promene privrednog društva izdvajanja uz osnivanje ili izdvajanja uz pripajanje, u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva, PDV se ne obračunava i ne plaća ako su ispunjeni sledeći uslovi: da je sticalac imovine obveznik PDV, odnosno da tim prenosom postaje obveznik PDV i da sticalac imovine nastavlja da obavlja istu delatnost koju je obavljao prenosilac. U ovom slučaju smatra se da promet dobara i usluga nije izvršen. Napominjemo, prenos dela imovine kod kojeg se smatra da promet dobara i usluga nije izvršen je prenos dela imovine – poslovne celine kojom se sticaocu omogućava samostalno obavljanje delatnosti a čijim je prenosom u momentu prenosa onemogućeno prenosiocu da obavlja tu delatnost.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović