• Home
  • Blog
  • Propisi

PORESKI TRETMAN PRIHODA OD PRODAJE ŠUMSKIH PLODOVA I LEKOVITOG BILJA KOJE OSTVARE LICA KOJA NISU NOSIOCI POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA

Lica koja nisu nosioci poljoprivrednog gazdinstva, nisu poljoprivrednici osiguranici i nisu korisnici poljoprivredne penzije, koja ostvare prihod od prodaje šumskih plodova i lekovitog bilja, ti prihodi se oporezuju u skladu sa članom 85 Zakona o porezu na dohodak građana.

Porez na dohodak građana je 20%, a bruto prihod se umanjuje za normirane troškove od 90%. Takođe na ove prihode se obračunavaju i plaćaju doprinosi za PIO po stopi od 26%.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović