PORESKI TRETMAN PRIHODA OD PRODAJE PEČURAKA, PČELINJEG ROJA I PUŽEVA

Uzgajanje pečuraka, pčelinjeg roja i puževa i njihova prodaja se svrstava u poljoprivrednu delatnost, ali oporezuju se u skladu sa članom 85 Zakona o porezu na dohodak građana. Prihodi od uzgajanja pečuraka, pčelinjeg roja i puževa se smatraju prihodima od privremenih i povremenih poslova.

Prihod od prodaje pečuraka, pčelinjeg roja i puževa se oporezuje po stopi od 20% i priznaju se normirani troškovi od 20%, takođe obračunavaja se doprinos za PIO i doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje ukoliko fizičko lice nije osigurano po drugom osnovu. Doprinosi za PIO se obračunavaju po stopi od 26%, a doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje po stopi od 10,3%.

Poresko oslobođene ne važi za prihode od pečuraka, pčelinjeg roja i puževa bez obzira ukoliko lice ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo ili je poljoprivrednik osiguranik ili korisnik poljoprivredne penzije.

Fizičko lice koje ostvaruje prihod od pečuraka, pčelinjeg roja i puževa ima pravo na PDV nadoknadu.

Ukoliko lice skuplja i ostvaruje prihod od prodaje divljih pečuraka, tada se prihod oporezuje kao i za druge poljoprivredne i šumske proizvode, pozer na dohodak građana se obračunava po stopi od 20%, priznaju se normirani troškovi od 90%, doprinosi za PIO se obračunavaju po stopi od 26% i ukoliko fizičko lice nije osigurano po drugom osnovu doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje se obračlunavaju po stopi od 10,3%.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović