PORESKI TRETMAN PRIHODA OD PRODAJE INKUBATORSKI PROIZVEDENE ŽIVINE

U skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana prihodi od inkubatorski proizvedene živene se smatraju prihodima od samostalne delatnosti i oporezuju se u skladu sa članom 85 Zakona o porezu na dohodak građana.

Bez obzira da li lice ima registrovanu samostalnu delatnost za inkubatorsku proizvodnju živine ili ne, prihodi od ikubatorski proizvedene živine se oporezuju porezom na dohodak građana bez poreskog oslobođenja po stopi od 20%, priznaju se normirani troškovi od 20%, obračunava se doprinos za PIO po stopi od 26% i ukoliko lice nije zdravstveno osigurano po drugom osnovu obračunava se doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje po stopi od 10,3%.

Takođe lice koja ostvaruju prihod prodaje inkubatorski proizvedene živine imaju pravo na PDV nadoknadu.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović