PORESKI TRETMAN PRIHODA OD POLJOPRIVREDNIH USLUGA I PRAVO NA PDV NADOKNADU PO OSNOVU PROMETA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA I USLUGA - Biljana Trifunović
  • Home
  • Blog
  • Propisi

PORESKI TRETMAN PRIHODA OD POLJOPRIVREDNIH USLUGA I PRAVO NA PDV NADOKNADU PO OSNOVU PROMETA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA I USLUGA

Poljoprivrednim uslugama prema Uredbi o klasifikaciji delatnosti, se smatraju uzgoj krava, bikova, konja, ovaca, koza, svinja, živine, priprema zemljištva, obrada useva i zasada, zaprašivanje, orezivanje, presađivanje, žetva, berba i slične usluge. Prihodi od pružanja poljoprivrednih usluga se oporezu prema Zakonu o porezu na dohodak građana, bez obzira da li se usluga pruža na posedu, zemlji pružaoca usluga ili na posedu, zemlji isplatioca usluga.

Prihodi od pružanja poljoprivrednih usluga oporezuju se po stopi od 20%, priznaju se normirani troškovi od 20%. Takođe obračunavaju se i plaćaju doprinosi za PIO i doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje ukoliko pružalac usluga nije osiguran po drugom osnovu.
Doprinosi za PIO se obračunavaju po stopi od 26%, a doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje po stopi od 10,3%.

Molimo Prijavite se za pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović
 

Pitanja i odgovori
close
Ukoliko želite da primate tekstove koji nisu objavljeni na blogu ili obaveštenje o novim tekstovima i zakazanim seminarima:

PRIJAVITE SE na naš Newsletter!