PORESKI TRETMAN ISPLATE FIZIČKIM LICIMA ZA OTKUP SEKUNDARNIH SIROVINA

Prihodi od prodaje sekundarnih sirovina spadaju u druga primanja prema članu 85 Zakona o porezu na dohodak građna. Najčešće se od fizičkih lica otkupljuju sekundarne sirovine, prema tome u ovom tekstu biće objašnjen poreski tretman prihoda fizičkih lica od prodaje sekundarnih sirovina.

Pravilinikom o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada definisano je šta se smatra sekundarnim sirovinama, sekundarnim sirovinama se smatra otpad koji može ponovo da se upotrebi, prema Pravilniku to je papir, karton, metal, staklo, plastika, građevinski otpad, pepeo i šljaka od sagorevanja uglja iz termoenergetskih postrojenja itd.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović