• Home
  • Blog
  • Propisi

Poreske olakšice nosioca poljoprivrednog gazdinstva na prihode od prodaje poljoprivrednih i šumskih proizvoda

Nosioci poljoprivrednog gazdinstva koji su poljprivrednici osiguranici i korisnici poljoprivredne penzije imaju pravno na izuzimanje od oporezivanja prihoda od prodaje poljoprivrednih i šumskih proizvoda, kao i plodova i lekovitog bilja.

Prema članu 85 Zakona o porezu na dohodak građana navedeni nosioci poljoprivrednog gazdinstva su oslobođeni plaćanja doprinosa za PIO i obavezbo zdravstveno osiguranje od prihoda od prodaje poljoprivrednih i šumskih proizvoda, jer porez i doprinose plaćaju po rešenju. Ova odredba iz Zakona o porezu na dohodak građana se primenjuje od 1. januara 2014. godine.

Isplatioci prihoda prilikom otkupa poljoprivrednih i šumskih priozvoda od navedenih nosioca poljoprivrednih gazdinstva treba da sačuvaju fotokopiju potvrde da se radi o nosiocu poljoprivrednog grazdinstva, fotokopiju rešenja o utvrđivanju doprinosa za socijalno osiguranje. A korisnik poljoprivredne penzije dokazuje svoj status rešenjem o utvrđivanju prava na poljoprivrednu penziju.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović