POLJOPRIVREDA I ŠUMARSTVO

Naredni tekstovi odnosiće se na poreski tretman prihoda i obaveze lica koja se bave poljoprivredom i šumarstvom, pravo na poresko izuzimanje, pravo na PDV nadoknadu, evidentiranje PDV nadoknade, takođe popunjavanje evidencija i otkupnih listova  itd.

U ovom tekstu pažnju ćemo posvetiti zdravstvenom i socijalnom osiguranju lica koja se bave poljoprivredom i šumartsvom, kao i šta se smatra poljoprivrednim i šumskim proizvodima i uslugama.

Prodaja poljoprivrednih i šumskih proizvoda kao i pružanje usluga definisano je Zakonom o porezu na dodatu vrednost, Zakonom o porezu na dohodak građana i Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović