PDV U GRAĐEVINARSTVU - Biljana Trifunović

PDV U GRAĐEVINARSTVU

 

 

IZVOĐAČU – OBVEZNIKU PDV PRI ČEMU JE ZA PREDMETNI PROMET PODIZVOĐAČ NAPLATIO AVANSNA SREDSTVA KRAJEM 2014. GODINE I POČETKOM 2015. GODINE

 

Za promet dobara i usluga koji od 15. oktobra 2015. godine izvrši obveznik PDV – podizvođač obvezniku PDV – izvođaču radova, a za koji je zaključno sa 14. oktobrom 2015. godine naplatio avansna sredstva krajem 2014. godine i početkom 2015. godine, poreski dužnik je obveznik PDV – podizvođač.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-728/2017-04 od 2.10.2017. godine)

 

“1. Pre svega, prava i obaveze obveznika PDV određena su Zakonom o porezu na dodatu vrednost. S tim u vezi, kod realizacije ugovora kod kojih je jedna od ugovornih strana naručilac posla a druga nosilac konzorcijuma (imajući u vidu da konzorcijum nema poseban pravni subjektivitet i da faktički predstavlja grupu lica koja se udružuju u cilju obavljanja određenog poslovnog poduhvata), a u zavisnosti od toga da li je tim ugovorom ugovoreno da će isporuku dobara, odnosno pružanje usluga naručiocu posla vršiti isključivo nosilac konzorcijuma ili svi članovi konzorcijuma (nosilac konzorcijuma i ostali članovi), razlikuju se prava i obaveze tih lica.

U slučaju kada je ugovorom zaključenim između naručioca posla i obveznika PDV – nosioca konzorcijuma (dalje: nosilac konzorcijuma) ugovoreno da će isporuku dobara, odnosno pružanje usluga naručiocu posla vršiti isključivo nosilac konzorcijuma, a da će drugi obveznik PDV koji ima svojstvo člana konzorcijuma (dalje: član konzorcijuma) vršiti isporuku dobara, odnosno pružanje usluga nosiocu konzorcijuma, nosilac konzorcijuma izdaje račun za promet dobara, odnosno usluga koji vrši naručiocu posla, a ima pravo da PDV obračunat za promet koji mu je izvršio, odnosno koji treba da mu izvrši član konzorcijuma, odbije kao prethodni porez u skladu sa ZPDV.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović
 

close
Ukoliko želite da primate tekstove koji nisu objavljeni na blogu ili obaveštenje o novim tekstovima i zakazanim seminarima:

PRIJAVITE SE na naš Newsletter!