PDV U GRAĐEVINARSTVU - Biljana Trifunović

PDV U GRAĐEVINARSTVU

ODREĐIVANJE PORESKOG DUŽNIKA ZA PROMET DOBARA I USLUGA IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA U SLUČAJU KADA OBVEZNIK PDV VRŠI PROMET USLUGA IZNAJMLJIVANJA OPREME ZA IZGRADNJU SA RUKOVAOCEM (KRAN, BULDOŽER, BAGER I DR)

 

Iznajmljivanje kranova i druge opreme za izgradnju sa rukovaocima smatra se prometom usluga koji se vrši u okviru obavljanja delatnosti 43.99 – Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi Klasifikacije delatnost. Kada obveznik PDV vrši promet usluga iznajmljivanja opreme za izgradnju sa rukovaocem (npr. kran, buldožer, bager i dr) drugom obvezniku PDV, u okviru poslova pripreme terena i izgradnje puteva, poreski dužnik za taj promet je obveznik PDV – primalac usluga.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00421/2017-04 od 2.10.2017. godine)

 “Za promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva koji obveznik PDV vrši drugom obvezniku PDV, odnosno licu iz člana 9. stav 1. Zakona o porezu na dodatu vrednost, obavezu obračunavanja i plaćanja PDV ima obveznik PDV – primalac dobara i usluga kao poreski dužnik iz člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona. Pravilnikom o utvrđivanju dobara i usluga iz oblasti građevinarstva za svrhu određivanja poreskog dužnika za porez na dodatu vrednost (“Sl. glasnik RS”, br. 86/2015 – dalje: Pravilnik) bliže se uređuje šta se, u smislu člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona, smatra dobrima i uslugama iz oblasti građevinarstva. Iznajmljivanje kranova i druge opreme za izgradnju sa rukovaocima smatra se prometom usluga koji se vrši u okviru obavljanja delatnosti 43.99 – Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi Klasifikacije delatnosti, a koja je navedena u članu 2. stav 1. tačka 19) Pravilnika.

Prema tome, kada obveznik PDV vrši promet usluga iznajmljivanja opreme za izgradnju sa rukovaocem (npr. kran, buldožer, bager i dr) drugom obvezniku PDV, u konkretnom slučaju u okviru poslova pripreme terena i izgradnje puteva, poreski dužnik za taj promet je obveznik PDV – primalac usluga.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović
 

close
Ukoliko želite da primate tekstove koji nisu objavljeni na blogu ili obaveštenje o novim tekstovima i zakazanim seminarima:

PRIJAVITE SE na naš Newsletter!