PDV – PRAVA POLJOPRIVREDNIKA

POSTOJANJE PRAVA POLJOPRIVREDNIKA NA PDV NADOKNADU U SLUČAJU KADA IZVRŠI PROMET POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA – PŠENICE, KUKURUZA I SUNCOKRETA OBVEZNIKU PDV

 

Kada fizičko lice koje nije obveznik PDV, a koje se, u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost, smatra poljoprivrednikom (vlasnik, zakupac i drugi korisnik poljoprivrednog i šumskog zemljišta, odnosno nosilac ili član poljoprivrednog gazdinstva upisan u registru poljoprivrednih gazdinstava), izvrši promet poljoprivrednih proizvoda – pšenice, kukuruza i suncokreta obvezniku PDV, ima pravo na PDV nadoknadu.

 

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-1087/2016-04 od 26.9.2017. godine)

 „Kada fizičko lice koje nije obveznik PDV, a koje se, u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost, smatra poljoprivrednikom (vlasnik, zakupac i drugi korisnik poljoprivrednog i šumskog zemljišta, odnosno nosilac ili član poljoprivrednog gazdinstva upisan u registru poljoprivrednih gazdinstava), izvrši promet poljoprivrednih proizvoda – pšenice, kukuruza i suncokreta obvezniku PDV, ima pravo na PDV nadoknadu. Obveznik PDV – primalac navedenih dobara, dužan je da obračuna PDV nadoknadu u iznosu od 8% na vrednost primljenih dobara, o čemu izdaje priznanicu, kao i da obračunatu PDV nadoknadu isplati poljoprivredniku u novcu – uplatom na tekući račun ili račun štednje.

U slučaju kada obveznik PDV izvrši oporezivi promet dobara poljoprivredniku, u konkretnom slučaju promet đubriva, semena i sredstava za zaštitu bilja, obveznik PDV je dužan da na naknadu (koju prima ili treba da primi za izvršeni promet dobara od primaoca dobara ili trećeg lica) u koju nije uključen PDV, obračuna PDV po propisanoj poreskoj stopi i obračunati PDV plati u skladu sa Zakonom.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović