PDV NA PROMET USLUGA DEZINFEKCIJE

(NE)POSTOJANJE OBAVEZE OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA PDV NA PROMET USLUGA DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE

 

Kada obveznik PDV vrši promet usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, PDV se ne obračunava i ne plaća, a obveznik PDV nema pravo na odbitak prethodnog poreza po tom osnovu. Na promet predmetnih usluga, koje se pružaju u skladu sa Zakonom o veterinarstvu, PDV se obračunava po poreskoj stopi PDV od 20% i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00500/2017-04 od 25.9.2017. godine)

  „U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost, na promet usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, koji obveznik PDV vrši u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Sl. glasnik RS“, br. 15/2016), PDV se ne obračunava i ne plaća, a obveznik PDV nema pravo na odbitak prethodnog poreza po tom osnovu. Promet usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, koji se vrši u skladu sa Zakonom o veterinarstvu („Sl. glasnik RS“, br. 91/2005, 30/2010 i 93/2012), oporezuje se PDV u skladu sa Zakonom.

Prema tome, kada obveznik PDV vrši promet usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, PDV se ne obračunava i ne plaća, a obveznik PDV nema pravo na odbitak prethodnog poreza po tom osnovu. Na promet predmetnih usluga, koje se pružaju u skladu sa Zakonom o veterinarstvu, PDV se obračunava po poreskoj stopi PDV od 20% i plaća u skladu sa Zakonom.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović