OBAVEŠTAVANJE PORESKOG ORGANA O ISPLAĆENOJ PDV NADOKNADI

Prema Zakonu o porezu na dodatu vrednost, obveznik PDV koji vrši otkup poljoprivrednih proizvoda dužan je da nadležnom poreskom organu dostavi izveštaj o poljoprivrednicima od kojih je vršio otkup i kojima je isplaćivao PDV nadoknadu u toku prethodne kalendarske godine.

Obaveštenje je potrebno da sadrži ime i prezme, adresu i PIB poljoprivrednika i ukupan iznos prometa baz PDV nadoknade. Obaveštenje je potrebno dostaviti poštom ili odneti lično.
Obaveštenje se dostavlja u roku kada se podnose poreske godišnje poreske prijave.

Predviđena je novčana kazna za nedostavljanje obaveštenja u iznosu od 100.000 dinara do 2.000.000 dinara.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović