EVIDENTIRANJE PDV NADOKNADE NA POLJOPRIVREDNE I ŠUMSKE PROIZVODE

U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost, obveznik PDV koji vrši otkup poljoprivrednih i šumskih proizvoda i usluga od poljoprivrednika u Republici Srbiji dužan je da vodi evidenciju o tom poljoprivredniku, evidentcija mora da sadrži podatke:

  • ime i prezime, adresa i PIB poljoprivrednika;
  • datum prometa poljoprivrednih i šumskih proizvoda ili usluga;
  • datum plaćanja i iznos PDV nadoknade plaćene poljoprivredniku.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović