REKREACIJA ZAPOSLENIH – PORESKI TRETMAN


PORESKI TRETMAN OMOGUĆAVANJA REKREACIJE ZAPOSLENIMA KADA POSLODAVAC ZAKUPI PROSTOR I OPREMU ZA TERETANU

 

U slučaju kada u skladu sa opštim aktom poslodavac svim zaposlenima obezbedi rekreaciju u vidu korišćenja teretane, to predstavlja primanje zaposlenih kao činjenje ili pružanje pogodnosti i podleže plaćanju poreza na dohodak građana i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje po osnovu zarade.

 (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-848/2016-04 od 12.7.2017. godine)

„Prema navodima iz zahteva, poslodavac ima nameru da svojim zaposlenima obezbedi rekreaciju u vidu mogućnosti korišćenja teretane, na način da bi zakupio prostor od drugog pravnog lica (kome bi po tom osnovu plaćao mesečnu zakupninu) i taj prostor bi opremio za teretanu tako što bi na teret svojih sredstava kupio potrebnu opremu. Napominjete da će stavljanje opremljene teretane na raspolaganje zaposlenima za svrhu rekreacije, biti uređeno opštim aktom poslodavca (pravilnikom o radu), kao i da će teretana biti dostupna svim zaposlenima u privrednom društvu, tj. kao korisnici teretane neće biti identifikovani pojedinci ili grupa pojedinaca.

Saglasno odredbi člana 13. stav 1. Zakona o porezu na dohodak građana, pod zaradom u smislu ovog zakona, smatra se zarada koja se ostvaruje po osnovu radnog odnosa, definisana zakonom kojim se uređuju radni odnosi i druga primanja zaposlenog.

Zaradom, u smislu ovog zakona, smatraju se i primanja u obliku bonova, hartija od vrednosti, osim akcija stečenih u postupku svojinske transformacije, novčanih potvrda, robe, kao i primanja ostvarena činjenjem ili pružanjem pogodnosti, opraštanjem duga, kao i pokrivanjem rashoda obveznika novčanom nadoknadom ili neposrednim plaćanjem (član 14. stav 1. Zakona).

Prema odredbama stava 5. tog člana Zakona, osnovicu poreza na zaradu za primanja iz stava 1. ovog člana, osim hartija od vrednosti, predstavlja:

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović