2

PRIHODI OD OSIGURANJA LICA

Stopa poreza na dohodak građana na prihode od osiguranja lica je 15%. Prihodi od osiguranja lica i njihovo oporezivanje definisano je članom 84. Zakona o porezu na dohodak građana.
Obveznik poreza na prihode od osiguranja lica je fizičko lice koje ostvari naknadu iz osiguranja lica, a isplatilac prihoda je obavezan da prilikom obračuna plati porez po odbitku.

Oporezivi prihod od osiguranja lica predstavlja vrednost isplaćene naknade iz osiguranja lica umanjenu za iznos novčanih sredstava uplaćenih po osnovu premija osiguranja, ako nije izuzeta od oporezivanja u skladu sa članom 9. stav 1. tačka 7) ovog zakona.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović
 

Nemate pravo da vidite komentare.