POREZ PO ODBITKU PO OSNOVU USTUPANJA PRAVA DIREKTNE PRODAJE PROIZVODA NA ODREĐENOM PODRUČJU

POSTOJANJE OBAVEZE OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA POREZA PO ODBITKU NA PRIHODE KOJE NEREZIDENTNO PRAVNO LICE OSTVARI OD REZIDENTNOG PRAVNOG LICA PO OSNOVU USTUPANJA PRAVA DIREKTNE PRODAJE PROIZVODA NA ODREĐENOM PODRUČJU

 

Kada nerezident (matična kompanija) ustupa rezidentu (članici grupacije) pravo direktne prodaje proizvoda (iz asortimana rezidenta) na određenom području, pri čemu, predmetno ustupanje prava obuhvata iskorišćavanje nekog od oblika prava industrijske svojine (npr. prenos stečenih znanja i iskustava u prodaji tih proizvoda koji nisu dostupni javnosti, ustupanje liste kupaca), naknada koju ostvaruje nerezident, ima karakter autorske naknade, koja se oporezuje porezom po odbitku ukoliko međunarodnim ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno.

 (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-237/2017-04 od 2.8.2017. godine)

 „U konkretnom slučaju, rezidentno privredno društvo (dalje: rezident), članica internacionalne grupacije, obavlja proizvodnju na teritoriji Republike Srbije. U prethodnom periodu, rezident je izvozio gotove proizvode matičnoj kompaniji u inostranstvu, koja je te proizvode prodavala i isporučivala kupcima u inostranstvu. Matična kompanija prenela je na rezidenta pravo distribucije i direktne prodaje proizvoda (iz asortimana proizvoda rezidenta) na određenim područjima (tržištima) uz ustupanje liste kupaca za šta (matična kompanija) naplaćuje ugovorenu naknadu (čija visina zavisi od vrednosti prodatih proizvoda ustupljenim kupcima).

Prema odredbi člana 40. stav 1. tačka 2) Zakona o porezu na dobit pravnih lica, ukoliko međunarodnim ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno, porez na dobit po odbitku po stopi od 20% obračunava se i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica po osnovu naknada od autorskog i srodnih prava i prava industrijske svojine.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović