3

POREZ NA IMOVINU – (NE) MOGUĆNOST PRAVA NA OSLOBOĐENJE

 

NEPOSTOJANJE PRAVA NA OSLOBOĐENJE OD POREZA NA IMOVINU ZA OBJEKTE KOJI SE PRIMARNO KORISTE ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU KAO DELATNOST KOJA OBVEZNIKU NIJE PRETEŽNA REGISTROVANA DELATNOST

 

Nema zakonskog osnova da se za objekte obveznika čija je pretežna registrovana delatnost 46.39 Nespecijalizovana trgovina na veliko i malo hranom, pićima i duvanom, ostvari pravo na oslobođenje od poreza na imovinu, pa ni kada su u pitanju objekti koje taj obveznik koristi za primarnu poljoprivrednu proizvodnju (uzgoj živine i sl.) kao delatnost koja tom obvezniku nije pretežna registrovana delatnost.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00654/2017-04 od 15.9.2017. godine)

 „Prema odredbi člana 12. stav 1. tačka 10) Zakon o porezima na imovinu, porez na imovinu ne plaća se na objekte obveznika poreza na dohodak građana na prihode od poljoprivrede i šumarstva, odnosno obveznika kome je poljoprivreda pretežna registrovana delatnost, koji su namenjeni i koriste se isključivo za primarnu poljoprivrednu proizvodnju, u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivredno zemljište.

Odredbe stava 1. tač. 2) do 11) i stava 2. ovog člana ne primenjuju se na nepokretnosti koje se trajno daju drugim licima radi ostvarivanja prihoda (član 12. stav 3. Zakona).

Trajnim davanjem drugim licima, u smislu stava 3. ovog člana, smatra se svako ustupanje nepokretnosti drugom licu uz naknadu, koje u toku 12 meseci, neprekidno ili sa prekidima, traje duže od 183 dana (član 12. stav 4. Zakona).

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović
 

Nemate pravo da vidite komentare.