POREZ NA DOHODAK GRAĐANA ZA STIPENDIJE I KREDITE UČENICIMA I STUDENTIMA

Zakonom o porezu na dohodak građana propisan je neoporezivi iznos za stipendije i kredite učenicima i studenti i iznosi 11.176,00 dinara za 2017. godinu. Za ostvarivanje poreske olakšice, odnosno neoporezivog iznosa potrebno je da se ispune uslovi o korišćenju neoporezivog iznosa.

Pravo na poresko umanjenje, odnosno korišćenje neoporezivog iznosa ne mogu da ostvare lica koja se stipendiraju, a koja su u radnom odnosu kod isplatioca stipendije, takođe to pravo ne mogu ostvariti učenici koji pohađaju osnovnu školu.

Učenicima srednjih škola i studentima viših škola i fakulteta se može isplaćivati stipendija:

  • u skladu sa zakonom kojim se uređuje učenički i studentski standard u Republici Srbiji (Zakonom o učeničkom i studentskom standardu);
  • od strane davalaca, koji uz osnovnu delatnost se bave stimulisanjem, odnosno pomaganjem učenicima i studentima u školovanju;
  • od strane privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika u funkciji rešavanja i obezbeđivanja njihovih kadrovskih potreba.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović