POREZ NA DOHODAK GRAĐANA ZA OSTALA PRIMANJA

Poreski tretman primanja članova uprave pravnog lica, naknade poslanicima, opštinskim odbornicima, stečajnim upravnicima, sudijama i porotnicima, sudskim tumačima i sudskim veštacima.

Navedena primanja, naknade i nagrade koje ostvaruju lica koja su angažovana po ugovoru o delu ili ugovoru o radu podležu porezu na dohodak građaka koji se obračunava po stopi od 20%.
U osnovicu za obračun i plaćanje poreza na dohodak građana takođe ulazi i naknada putnih troškova i naknada troškova za smeštaj. S obzirom da članovi upravnog odbora, sudski veštaci i drugi često moraju da putuju u drugo mesto rado obavljanja posla.
Prilikom obračuna poreza potrebno je bruto iznos umanjiti za normirane troškove po stopi od 20%.
Obavezu za obračun i plaćanje poreza na dohodak građana i doprinosa ima iplatilac naknade, takođe ima obavezu da podnese poresku prijavu na Obrascu PPP PD.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović