POREZ NA DOBIT

 

NEPOSTOJANJE PRAVA OBVEZNIKA NA UMANJENJE OBRAČUNATOG POREZA NA DOBIT PO OSNOVU PRIHODA KOJI OSTVARI IZ DRUGE DRŽAVE OD USLUGE PRUŽENE NEREZIDENTNOM PRAVNOM LICU

 

 

Po osnovu prihoda koji ostvari iz druge države od usluge pružene nerezidentnom pravnom licu, obveznik nema pravo na umanjenje obračunatog poreza propisanog odredbama člana 53a Zakona o porezu na dobit pravnih lica.

 

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-260/2017-04 od 4.7.2017. godine)

 

„U skladu sa članom 53a stav 1. Zakona o porezu na dobit pravnih lica,  rezidentni obveznik koji iz druge države ostvari prihode od kamata, autorskih naknada, naknada po osnovu zakupa nepokretnosti i pokretnih stvari, kao i od dividendi koje ne ispunjavaju uslove da bi se na njih primenile odredbe člana 52. ovog zakona, na koje je plaćen porez po odbitku u toj drugoj državi, može umanjiti obračunati porez na dobit pravnih lica u Republici za iznos poreza po odbitku plaćenog u toj drugoj državi.

Saglasno odredbi člana 53a stav 2. Zakona, ukoliko rezidentni obveznik koristi pravo na poreski kredit iz stava 1. ovog člana, prihodi od kamata, autorskih naknada, naknada po osnovu zakupa nepokretnosti i pokretnih stvari, kao i od dividendi koje ne ispunjavaju uslove da bi se na njih primenile odredbe člana 52. ovog zakona, ostvareni u drugoj državi, a po osnovu kojih se koristi pravo na poreski kredit iz stava 1. ovog člana, uključuju se u prihode rezidentnog pravnog lica u iznosu uvećanom za plaćeni porez po odbitku na kamate, autorske naknade, naknade po osnovu zakupa nepokretnosti i pokretnih stvari, kao i dividende koje ne ispunjavaju uslove da bi se na njih primenile odredbe člana 52. ovog zakona.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović